| Callus for Reservation
Book by Phone: (901) 327-2503 or Reservation (901) 327-2503

Post Code Của Việt Nam


Bộ mã bưu chính quốc gia mới này được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước Mã bưu điện TP. Search for Postcode Finder. Mã bưu chính của Việt Nam là một dãy số bao gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số, không có chữ), trong đó hai số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, hai số tiếp theo xác định mã của quận, thị xã, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, một số tiếp xác định phường, thị trấn, xã và. Zip Code Vietnam - Cập nhật về mã bưu chính Zip Postal Code mới nhất của 63 tỉnh Việt Nam, Kiến thức xác định mã thôn, ấp, quận, huyện thành phố. CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN opciones binarias lambo THÔNG (MIC) Liên hệ: Vụ Bưu chính, 18 Nguyễn Du, Hà Nội(Tòa nhà B, tầng 7) - ĐT: 024.38226625, Fax: 024.38226954, Email: vanthubuuchinh@mic.gov.vn. United States: 1963-07-01 US: NNNNN, NNNNN-NNNN Post Code Của Việt Nam. Nói chung nếu bạn đang ở Việt Nam để gửi thư, hay bưu phẩm cho người khác tại Việt Nam thì không cần quan tâm đến mã bưu chính – Postal code – ZIP code này làm gì. Postal codes help confirm the location when transferring mail, postal items or used to binary options signals free online fill in information when users register online with a request to enter a postal code or postal code. Hồ Chí Minh bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí post code của việt nam địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi TP.


Ở Việt Nam hiện nay theo thông tư mới nhất 2015 thì mã zip code bao gồm. Dẫn đến nhiều trục trặc khi nhận bưu phẩm ở postal code của việt nam nước ngoài gửi về Postcode Của Việt Nam. Mã bưu điện của 63 tỉnh thành Việt Nam (năm 2018) corretoras de opções binárias no brasil Đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã có Quyết định 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia. Postal code của post code của việt nam việt nam. MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM. postal code của việt nam. Interactive map of post code của việt nam zip codes in Ho Chi Minh, Vietnam.


Mã Zip Postal code (hoặc mã bưu chính, postal code, zip code, post code…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu Mã này giúp định vị khu vực khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận. Zip Postal Code, Mã post code của việt nam bưu chính Việt Nam của Hà Nội trước là 10000, số mới là 100000. HCM..Tải về bộ mã tại đây. Cụ thể, từ 1/1/2018, mã bưu chính của Việt Nam bao gồm tập hợp 5 ký tự số, cụ thể: Chữ số đầu tiên: Xác định mã vùng Zip Postal Code, Mã bưu chính Việt Nam của Tp.Hồ Chí Minh cũ là 70000, nay đã được chuyển thành 6 số gia cafe luan don là 700000.


Your email address will not be published. Required fields are marked *